Lyt til møderne derhjemme

Der er mulighed for at få talerne på CD. Hvis du har interesse i det, så kontakt: Jens Kristensen 9743 8021.

 

Talerne kan nu også hentes herfra siden:

Hvis din computer ikke vil hente talerne, kan det ofte hjælpe at højreklikke på talen og vælge "Åbn på en ny fane".

 

08-06-23: 'At finde ro og hvile i troen i en travl hverdag' v/stud. theol Annika Thusholt, København og Anette Holm, Sørvad. Oplæg 1 + Oplæg 2.

 

25-05-23: 'Kristus i kunsten, Kristus i mig?' v/pens. rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre.

 

27-04-23: 'Ti bud på det gode liv' v/præst Daniel Lind, Århus Bykirke. 

Aftenens dias.

 

13-04-23: 'Alle vil jo bare elskes' v/Fakultetsleder MF Thomas Bjerg Mikkelsen. 

30-03-23: 'Påskeforberedelser' v/kirkekulturmedarbejder Pia Uth

16-03-23: Møde v/forkynder Jens Jensen

 

INSPIRATIONSUGE

27-02-23: 'Vi er elsket' v/tidl. missionær Bent K. Andersen

28-02-23: 'At være lys og salt - hvordan?' v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner

01-03-23: 'Vi er i verden, ikke af verden' v/fritidsforkynder Anders Carl Jensen

02-03-23: 'Som himmellys i verden' v/tidl. lektor Karsten Hauge

 

08-12-22: 'Paulus som forbillede' v/bibelskolelærer Peder Kølle

10-11-22: 'Når Jesus møder det søgende menneske' v/IM-missionær Frank Fyhn

15-09-22: Fødselsdagsfest v/IM-formand Hans Ole Bækgaard

01-09-22: 'Elias - mod strømmen' v/tidl. sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

09-06-22: På rejse med apostlene v/tidl. lærer Elisabeth Wagner Olesen

28-04-22: Abrahams tro v/lærer på KG Erik Kloster

 

INSPIRATIONSUGE Tema: Skabt til at forvalte

04-03-22: Organist Jens Ole Jespersen, Michaelis kirke, Fredericia

01-03-22: Sognepræst Samuel Høeg, Sdr. Felding

28-02-22: Heri Eltør, Aulum.

 

20-01-22: ''Om han tager, om han giver'' v/lærer Niels Højlund. 

 

09-12-22: "Nåde at du fandt mig" v/sognepræst Jim Sander Christensen, Thyborøn.

 

25-11-22. "Når Gud nævner dit navn, sker der noget" v/missionær Egild Kildeholm, Rønde. 

 

06-10-21: Kredsmøde i Vinding missionshus Tema-undervisning v/sognepræst Preben Skov Jensen, Rækker Mølle. Tema: Denne verden har en bagkant

 

16-09-21: Indre Missions fødselsdagsfest v/generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia

 

10-06-21: Hvad skal vi med det gamle testamente, når vi har fået et nyt testamente?  v/sognepræst Carsten Hoffmann, Vildbjerg.

 

27-05-21 ''Om profeten Elias" v/professor Kurt E Larsen, MF

 

10-09-20 IM's fødselsdagsfest v/IM's generalsekretær Jens Medom Madsen.  Emne: En skabende Gud

 

04-06-20: "Et blik ind i den himmelske verden" v/Per Weber

 

NSPIRATIONSUGE Tema: AT ELSKE MED MERE END ORD
24-02-20 Pens. missionssekretær IM Johan Schmidt Larsen, Fredericia
26-02-20 Tidl. sognepræst Johannes Esmarch, Videbæk
27-02-20 Tidl. sognepræst Johannes Esmarch, Videbæk
28-02-20 Missionær Henrik Didriksen, Skive

 

13-02-20 "Hvor langt rækker kærligheden?" v/ missionær Heri Elttør, Aulum: 1. del + 2. del

 

16-01-20 "Efterfølgelse - Jesus siger: Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Matt. 4.19" v/Tidl. sognepræst Bjørn Ellerbæk, Vejle.

 

05-12-19 "Kristus i det gamle Testamente" v/Rejsepræst Leif Andersen.

 

05-11-19: ”Frygt Gud - ikke mennesker.” (fra Daniels Bog kap. 3) v/Forstander Robert Bladt, Børkop.

 

10-10-19: At være på vej sammen v/fritidsforkynder Søren Rønn, Århus. 1. del + 2. del.

 

27-09-19: Høstfest v/Esben Esmarch

 

18-09-19: Temaaften Engagement og forpligtelse i ægteskabet v/Gitte Rasmussen. 1. del + 2. del.

 

21-08-19: Temaaften om ægteskab og familieliv v/Inger og Per Larsen.Emne: Kommunikation i ægteskabe; 1.del + 2. del

 

15-08-19 "Lyset i mørket - om hvordan vi kan bevare håbet i en tid med krig, terror, sygdom og klimatrusler" v/Per Møller Henriksen, Soldatermissionen. 

 

06-06-19: Drag ud....på troens vandring" 1. Mos. 12. 1-4 v/missionær Finn Najbjerg, Kjellerup

 

23-05-19 "Brudstykker fra 1. Johs. brev" v/fritidsforkynder Jørn Steengaard, Videbæk.

 

09-05-19 "Christfullness" v/Thomas Frovin, ansat i Areopagos - en kristen organisation, som arbejder med kristen spiritualitet og diakoni

 

28-04-19: ”Efter styrtet” - om at finde fodfæste efter svær sygdom" v/prof. Peter Legarth, Århus. 

 

01-03-19: "Besøg af Åbne døre" - en organisation med hjerte for forfulgte kristne.

 

28-02-19: "Når Gud griber ind" v/IM formand Hans Ole Bækgaard, Viby

 

25-02-19: "Når Gud griber ind" v/fritidsforkynder Simon Nielsen, Hvide Sande.

 

14-02-19: "Velsignelsens røde tråd i Bibelen" v/tid. sognepræst Thomas Kristensen, Hvide Sande: 1. del, 2. del.

 

31-01-19: "Jerusalems fremtid: En dramatisk omvæltning (Zak 2)" v/Ole Andersen, Ordet og Israel.

 

08-11-18: "Fra mørke til lys" v/sognepræst Jim Sander Christensen: 1. del, 2. del.

 

13-09-18: IM's fødselsdagsfest v/Niels Mortensen, Holstebro.

 

16-08-18: "At begå sig i den åndelige verdens virkelighed" v/tidl. sognepræst Mogens Svendsen, Kølkær.

 

24-05-18 og 07-06-18: Fejl i lydfilerne - er derfor ikke tilgængelige.

 

12-04-18: Møde v/missionær Søren Grysbæk.

 

02-03-18: Inspirationsuge v/Bent Kjær Andersen, Hjørring.

01-03-18: Inspirationsuge v/missionær Søren Grysbæk.

26-02-18: Inspirationsuge v/tidl. sognepræst Erik Nikolajsen, Herning.

 

15-02-18: "På vej - med fremtid og håb" (Jer 29,10-13) v/tidl. medarbejder i Ordet og Israel, Per Weber.

 

01-02-18: Møde v/missionær Brian Madsen, Vejle.

 

09-11-17: "Gud - den urimeligt gode." (Sl. 103, 1-12) v/rektor Karsten Hauge Mortensen, Ringkøbing.

 

27-10-17: "Gud - hurtigere end bøn" v/lærer Kurt Nielsen, Holstebro.

 

14-09-17: "Hvilen i Kristus, Matt 11, 28-30 - At finde hvile for sjælen midt i et præstationssamfund." v/Per Ladekjær, IMB.

 

17-08-17: "Hvad er det lige vi skal med Jesus?" v/præst Jens Arne Skjøtt, Århus.

 

08-06-17: ”Bær hinandens byrder”v/seniorkonsulent Poul Erik Hansen, Farsø.

 

27-04-17: "Giver det mening at tale om Jesu opstandelse fra de døde?" v/forstander på KFS' ledertræningscenter Jakob Højlund, Ødsted.

 

02-03-17: Møde v/tidligere sognepræst Leif Mortensen.

 

01-03-17: Undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm, Børkop.

 

27-03-17: Møde v/Sognepræst Bo Knudsen, Herning.

 

02-02-17: "Den der beder får (Fil 4,6-7)" v/missionær Henrik Didriksen, Skive.

 

08-12-16: ”At brænde eller at brænde ud – om at holde troen levende” v/Erik Markussen, Videbæk.

 

24-11-16: "Advent" v/ Informationsmedarbejder Michael Nygaard, MF, Århus.

 

13-10-16: "Beretningen om Jeremias" v/Hans Jørgen Steffensen. 

 

04-10-16: "Gud skabte verden", Kredsmøde i Vinding missionshus v/undervisningskonsulent Carsten Korsholm Poulsen (Sprint), Børkop.

 

15-09-16: IM´s fødselsdagsfest v/generalsekretær Jens Medom Madsen

 

01-09-16: ”Brændte vore hjerter ikke i os, da…” v/sygeplejerske og underviser Helen Fuglsang Kock, København

 

18-08-16: "Helligåndens virke i dag" v/Tidl. missionær Ingrid Markussen, Christiansfeld

 

08-03-16: Ordet og Israel v/tidl. generalsekretær Per Weber.

 

01-03-16: "Lignelsen: Den gældbundne tjener" v/LTC-elev Jeanette Trelborg Hansen

 

29-02-16: "Kendt, villet og elsket af Gud" (Sl 139) v/ missionær Ejgil Kildeholm, Rønde.

 

18-02-16: "Peters monolog: Følg mig" v/tidl. efterskoleforstander Jørgen Tolstrup, Nykøbing Mors.

 

04-02-16: "Givertjeneste" v/økonomichef Leo Lynderup Chrstensen, Fredericia: 1. del, 2. del.

 

03-12-15: "Mission er hverdagen" v/sømandsmissionær Jørgen Knudsen.

 

07-10-15 og 08-10-15: Bibelundervisning v/ Morten Mouritzen. Emne: ”Det tålmodige brev” Paulus´s 2. brev til Thessalonikerne:

1. del, 2. del og 3. del.

 

11-09-15: "Guds nåde som opdrager" v/tidligere IM-missionær Villy Sørensen, Hammel.

 

27-08-2015: "Hvor og hvordan forfølges kristne i dag?" v/Åbne Døre medarbejder Ingelise Knudsen, Holstebro.

 

13-08-2015: "Ifør jer Guds fulde rustning" v/missionær Brian Madsen, Vejle.

 

18-06-2015: "Hvad Gud gør for os" v/sognepræst Bo Knudsen, Herning.

 

07-05-2015: "Billedprædiken" v/gymnasielærer Erik Dahl, Ringkøbing.

 

09-04-2015: Sømandsfest v/sømandsmissionær Finn Løvlund.

 

26-03-2015: "Når Jesus sætter hold" v/tidl. forstander Knud E. Hansen, Haderslev.

 

12-03-2015: Personligt vidnesbyrd v/Jan Lee, Esbjerg.

 

10-03-2015: Forårsmøde2 i Holstebro-kredsen v/missionær Brian Madsen, Vejle.

 

09-03-2015: Forårsmøde1 i Holstebro-kredsen v/missionær Brian Madsen, Vejle.

 

25-02-2015: "Guds underskrift - også på dig" v/tidl. provst John Ørum Jørgensen.

 

24-02-2015: "Lad Gud blive større i din hverdag" v/undervisningskonsulent Tonny Dahl, Haderslev.

 

23-02-2015: "Gud er de største linjers Gud" v/undervisningskonsulent Carsten Korsholm (Sprint).

 

04-12-2014: "Kan det ses, at vi venter på Herren?" v/missionær Heri Elttør

 

22-11-2014: Festtale til julestue v/sognepræst Morten Mouritzen

 

06-11-14: 1. del af "Bibelundervisning Helligånden" v/præst Karsten Kristensen, Harboøre.

06-11-14: 2. del af "Bibelundervisning Helligånden" v/præst Karsten Kristensen, Harboøre.

 

24-10-2014: "Årsfest" v/sognepræst Erk Røjkjær, Karup og Hodsager.

 

09-10-2014: "Lovsangsaften" v/lærer Trine Møller, Århus.

 

26-09-2014: "Høstfest" v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg.

 

12-09-2014: "Kristenlivets vækst" v/sognepræst Holger Haldrup (Indre Missions fødselsdagsfest).

 

14-08-2014: "Johs Åbenbaring - hvad skal vi med den?" v/landssekretær for Ordet og Israel Torben Mathiesen.

 

08-05-2014: "Kristen medvandring" v/pensioneret præst Ingolf Henoch Pedersen, Randers.

 

10-04-2014: "Sømandsfest - arbejdet på sejlende sømandshjem" v/sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby.

 

27-03-2014: "Taknemmelighed" v/missionær Henrik Didriksen, Skive.
 
28-02-2014: "Guds faderhjerte" v/sognemedhjælper Inga Steinke, Grejs.
 
26-02-2014: "Han kom for at hele vore hjerter" v/projektmedarbejder Karin Juul Jensen, Skive.
 
25-02-2014: "Hvordan kan det mærkes på os, at vi er kristne" v/sømandsmiss. Troels Rauff Larsen, Nr. Sundby.
 
24-02-2014: "Se, hør og tro" v/tidl. generalsekr. Jens Mortensen, Fredericia.
 
13-02-2014: "Kan du mærke det?" v/stud. theol. Søren Jacobsen, Århus.

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Video og podcast om tro

08.05.2023

Video og podcast om tro

Bliv inspireret selv eller lyt sammen med andre f.eks. som et oplæg i smågruppen eller dit fællesskabet. læs mere

En daglig hilsen til eftertanke

20.03.2023

En daglig hilsen til eftertanke

Få en kort andagt hver dag. Hent appen ”Ord til eftertanke” eller kig forbi netandagten.dk. læs mere

Find svar på Jesusnet.dk

05.02.2023

Find svar på Jesusnet.dk

Kan og ved Gud alt? Var Jesus vegetar? Hvad siger Bibelen om engle? Jesusnet.dk giver svar på disse og mange andre spørgsmål. læs mere

Next
    • Vinding IM (Sørvad)
    • Vinding Missionshus
    • Langgade 23
    • 7550 Sørvad