Lyt til møderne derhjemme

Der er mulighed for at få talerne på CD. Hvis du har interesse i det, så kontakt: Jens Kristensen 9743 8021.

 

Talerne kan nu også hentes herfra siden:

Hvis din computer ikke vil hente talerne, kan det ofte hjælpe at højreklikke på talen og vælge "Åbn på en ny fane".

 

INSPIRATIONSUGE - Tema: Hverdagskristen anno 2024

28-02-24: Adjunkt Menighedsfakultetet Peter Søes

29-02-24: Redaktør Bibellæserringen Cecilie Nord Hansen

01-03-24: Sognepræst Leif Kjøller Rasmussen. Emne: Ruth – en storartet kvinde

 

18-01-24: 'Bibelsk arkæologi' v/Præst Johnny Tidemann. 

 

09-11-23: 'Med Jesus som forbillede' v/Lærer Ole Hauge, Sædding.

 

31-08-23: Møde v/sognepræst Leif Kjøller Rasmussen

 

08-06-23: 'At finde ro og hvile i troen i en travl hverdag' v/stud. theol Annika Thusholt, København og Anette Holm, Sørvad. Oplæg 1 + Oplæg 2.

 

25-05-23: 'Kristus i kunsten, Kristus i mig?' v/pens. rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre.

 

27-04-23: 'Ti bud på det gode liv' v/præst Daniel Lind, Århus Bykirke. 

Aftenens dias.

 

13-04-23: 'Alle vil jo bare elskes' v/Fakultetsleder MF Thomas Bjerg Mikkelsen. 

30-03-23: 'Påskeforberedelser' v/kirkekulturmedarbejder Pia Uth

16-03-23: Møde v/forkynder Jens Jensen

 

INSPIRATIONSUGE

27-02-23: 'Vi er elsket' v/tidl. missionær Bent K. Andersen

28-02-23: 'At være lys og salt - hvordan?' v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner

01-03-23: 'Vi er i verden, ikke af verden' v/fritidsforkynder Anders Carl Jensen

02-03-23: 'Som himmellys i verden' v/tidl. lektor Karsten Hauge

 

08-12-22: 'Paulus som forbillede' v/bibelskolelærer Peder Kølle

10-11-22: 'Når Jesus møder det søgende menneske' v/IM-missionær Frank Fyhn

15-09-22: Fødselsdagsfest v/IM-formand Hans Ole Bækgaard

01-09-22: 'Elias - mod strømmen' v/tidl. sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

09-06-22: På rejse med apostlene v/tidl. lærer Elisabeth Wagner Olesen

28-04-22: Abrahams tro v/lærer på KG Erik Kloster

 

INSPIRATIONSUGE Tema: Skabt til at forvalte

04-03-22: Organist Jens Ole Jespersen, Michaelis kirke, Fredericia

01-03-22: Sognepræst Samuel Høeg, Sdr. Felding

28-02-22: Heri Eltør, Aulum.

 

20-01-22: ''Om han tager, om han giver'' v/lærer Niels Højlund. 

 

09-12-22: "Nåde at du fandt mig" v/sognepræst Jim Sander Christensen, Thyborøn.

 

25-11-22. "Når Gud nævner dit navn, sker der noget" v/missionær Egild Kildeholm, Rønde. 

 

06-10-21: Kredsmøde i Vinding missionshus Tema-undervisning v/sognepræst Preben Skov Jensen, Rækker Mølle. Tema: Denne verden har en bagkant

 

16-09-21: Indre Missions fødselsdagsfest v/generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia

 

10-06-21: Hvad skal vi med det gamle testamente, når vi har fået et nyt testamente?  v/sognepræst Carsten Hoffmann, Vildbjerg.

 

27-05-21 ''Om profeten Elias" v/professor Kurt E Larsen, MF

 

10-09-20 IM's fødselsdagsfest v/IM's generalsekretær Jens Medom Madsen.  Emne: En skabende Gud

 

04-06-20: "Et blik ind i den himmelske verden" v/Per Weber

 

NSPIRATIONSUGE Tema: AT ELSKE MED MERE END ORD
24-02-20 Pens. missionssekretær IM Johan Schmidt Larsen, Fredericia
26-02-20 Tidl. sognepræst Johannes Esmarch, Videbæk
27-02-20 Tidl. sognepræst Johannes Esmarch, Videbæk
28-02-20 Missionær Henrik Didriksen, Skive

 

13-02-20 "Hvor langt rækker kærligheden?" v/ missionær Heri Elttør, Aulum: 1. del + 2. del

 

16-01-20 "Efterfølgelse - Jesus siger: Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Matt. 4.19" v/Tidl. sognepræst Bjørn Ellerbæk, Vejle.

 

05-12-19 "Kristus i det gamle Testamente" v/Rejsepræst Leif Andersen.

 

05-11-19: ”Frygt Gud - ikke mennesker.” (fra Daniels Bog kap. 3) v/Forstander Robert Bladt, Børkop.

 

10-10-19: At være på vej sammen v/fritidsforkynder Søren Rønn, Århus. 1. del + 2. del.

 

27-09-19: Høstfest v/Esben Esmarch

 

18-09-19: Temaaften Engagement og forpligtelse i ægteskabet v/Gitte Rasmussen. 1. del + 2. del.

 

21-08-19: Temaaften om ægteskab og familieliv v/Inger og Per Larsen.Emne: Kommunikation i ægteskabe; 1.del + 2. del

 

15-08-19 "Lyset i mørket - om hvordan vi kan bevare håbet i en tid med krig, terror, sygdom og klimatrusler" v/Per Møller Henriksen, Soldatermissionen. 

 

06-06-19: Drag ud....på troens vandring" 1. Mos. 12. 1-4 v/missionær Finn Najbjerg, Kjellerup

 

23-05-19 "Brudstykker fra 1. Johs. brev" v/fritidsforkynder Jørn Steengaard, Videbæk.

 

09-05-19 "Christfullness" v/Thomas Frovin, ansat i Areopagos - en kristen organisation, som arbejder med kristen spiritualitet og diakoni

 

28-04-19: ”Efter styrtet” - om at finde fodfæste efter svær sygdom" v/prof. Peter Legarth, Århus. 

 

01-03-19: "Besøg af Åbne døre" - en organisation med hjerte for forfulgte kristne.

 

28-02-19: "Når Gud griber ind" v/IM formand Hans Ole Bækgaard, Viby

 

25-02-19: "Når Gud griber ind" v/fritidsforkynder Simon Nielsen, Hvide Sande.

 

14-02-19: "Velsignelsens røde tråd i Bibelen" v/tid. sognepræst Thomas Kristensen, Hvide Sande: 1. del, 2. del.

 

31-01-19: "Jerusalems fremtid: En dramatisk omvæltning (Zak 2)" v/Ole Andersen, Ordet og Israel.

 

08-11-18: "Fra mørke til lys" v/sognepræst Jim Sander Christensen: 1. del, 2. del.

 

13-09-18: IM's fødselsdagsfest v/Niels Mortensen, Holstebro.

 

16-08-18: "At begå sig i den åndelige verdens virkelighed" v/tidl. sognepræst Mogens Svendsen, Kølkær.

 

24-05-18 og 07-06-18: Fejl i lydfilerne - er derfor ikke tilgængelige.

 

12-04-18: Møde v/missionær Søren Grysbæk.

 

02-03-18: Inspirationsuge v/Bent Kjær Andersen, Hjørring.

01-03-18: Inspirationsuge v/missionær Søren Grysbæk.

26-02-18: Inspirationsuge v/tidl. sognepræst Erik Nikolajsen, Herning.

 

15-02-18: "På vej - med fremtid og håb" (Jer 29,10-13) v/tidl. medarbejder i Ordet og Israel, Per Weber.

 

01-02-18: Møde v/missionær Brian Madsen, Vejle.

 

09-11-17: "Gud - den urimeligt gode." (Sl. 103, 1-12) v/rektor Karsten Hauge Mortensen, Ringkøbing.

 

27-10-17: "Gud - hurtigere end bøn" v/lærer Kurt Nielsen, Holstebro.

 

14-09-17: "Hvilen i Kristus, Matt 11, 28-30 - At finde hvile for sjælen midt i et præstationssamfund." v/Per Ladekjær, IMB.

 

17-08-17: "Hvad er det lige vi skal med Jesus?" v/præst Jens Arne Skjøtt, Århus.

 

08-06-17: ”Bær hinandens byrder”v/seniorkonsulent Poul Erik Hansen, Farsø.

 

27-04-17: "Giver det mening at tale om Jesu opstandelse fra de døde?" v/forstander på KFS' ledertræningscenter Jakob Højlund, Ødsted.

 

02-03-17: Møde v/tidligere sognepræst Leif Mortensen.

 

01-03-17: Undervisningskonsulent Sprint Aagaard Korsholm, Børkop.

 

27-03-17: Møde v/Sognepræst Bo Knudsen, Herning.

 

02-02-17: "Den der beder får (Fil 4,6-7)" v/missionær Henrik Didriksen, Skive.

 

08-12-16: ”At brænde eller at brænde ud – om at holde troen levende” v/Erik Markussen, Videbæk.

 

24-11-16: "Advent" v/ Informationsmedarbejder Michael Nygaard, MF, Århus.

 

13-10-16: "Beretningen om Jeremias" v/Hans Jørgen Steffensen. 

 

04-10-16: "Gud skabte verden", Kredsmøde i Vinding missionshus v/undervisningskonsulent Carsten Korsholm Poulsen (Sprint), Børkop.

 

15-09-16: IM´s fødselsdagsfest v/generalsekretær Jens Medom Madsen

 

01-09-16: ”Brændte vore hjerter ikke i os, da…” v/sygeplejerske og underviser Helen Fuglsang Kock, København

 

18-08-16: "Helligåndens virke i dag" v/Tidl. missionær Ingrid Markussen, Christiansfeld

 

08-03-16: Ordet og Israel v/tidl. generalsekretær Per Weber.

 

01-03-16: "Lignelsen: Den gældbundne tjener" v/LTC-elev Jeanette Trelborg Hansen

 

29-02-16: "Kendt, villet og elsket af Gud" (Sl 139) v/ missionær Ejgil Kildeholm, Rønde.

 

18-02-16: "Peters monolog: Følg mig" v/tidl. efterskoleforstander Jørgen Tolstrup, Nykøbing Mors.

 

04-02-16: "Givertjeneste" v/økonomichef Leo Lynderup Chrstensen, Fredericia: 1. del, 2. del.

 

03-12-15: "Mission er hverdagen" v/sømandsmissionær Jørgen Knudsen.

 

07-10-15 og 08-10-15: Bibelundervisning v/ Morten Mouritzen. Emne: ”Det tålmodige brev” Paulus´s 2. brev til Thessalonikerne:

1. del, 2. del og 3. del.

 

11-09-15: "Guds nåde som opdrager" v/tidligere IM-missionær Villy Sørensen, Hammel.

 

27-08-2015: "Hvor og hvordan forfølges kristne i dag?" v/Åbne Døre medarbejder Ingelise Knudsen, Holstebro.

 

13-08-2015: "Ifør jer Guds fulde rustning" v/missionær Brian Madsen, Vejle.

 

18-06-2015: "Hvad Gud gør for os" v/sognepræst Bo Knudsen, Herning.

 

07-05-2015: "Billedprædiken" v/gymnasielærer Erik Dahl, Ringkøbing.

 

09-04-2015: Sømandsfest v/sømandsmissionær Finn Løvlund.

 

26-03-2015: "Når Jesus sætter hold" v/tidl. forstander Knud E. Hansen, Haderslev.

 

12-03-2015: Personligt vidnesbyrd v/Jan Lee, Esbjerg.

 

10-03-2015: Forårsmøde2 i Holstebro-kredsen v/missionær Brian Madsen, Vejle.

 

09-03-2015: Forårsmøde1 i Holstebro-kredsen v/missionær Brian Madsen, Vejle.

 

25-02-2015: "Guds underskrift - også på dig" v/tidl. provst John Ørum Jørgensen.

 

24-02-2015: "Lad Gud blive større i din hverdag" v/undervisningskonsulent Tonny Dahl, Haderslev.

 

23-02-2015: "Gud er de største linjers Gud" v/undervisningskonsulent Carsten Korsholm (Sprint).

 

04-12-2014: "Kan det ses, at vi venter på Herren?" v/missionær Heri Elttør

 

22-11-2014: Festtale til julestue v/sognepræst Morten Mouritzen

 

06-11-14: 1. del af "Bibelundervisning Helligånden" v/præst Karsten Kristensen, Harboøre.

06-11-14: 2. del af "Bibelundervisning Helligånden" v/præst Karsten Kristensen, Harboøre.

 

24-10-2014: "Årsfest" v/sognepræst Erk Røjkjær, Karup og Hodsager.

 

09-10-2014: "Lovsangsaften" v/lærer Trine Møller, Århus.

 

26-09-2014: "Høstfest" v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg.

 

12-09-2014: "Kristenlivets vækst" v/sognepræst Holger Haldrup (Indre Missions fødselsdagsfest).

 

14-08-2014: "Johs Åbenbaring - hvad skal vi med den?" v/landssekretær for Ordet og Israel Torben Mathiesen.

 

08-05-2014: "Kristen medvandring" v/pensioneret præst Ingolf Henoch Pedersen, Randers.

 

10-04-2014: "Sømandsfest - arbejdet på sejlende sømandshjem" v/sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby.

 

27-03-2014: "Taknemmelighed" v/missionær Henrik Didriksen, Skive.
 
28-02-2014: "Guds faderhjerte" v/sognemedhjælper Inga Steinke, Grejs.
 
26-02-2014: "Han kom for at hele vore hjerter" v/projektmedarbejder Karin Juul Jensen, Skive.
 
25-02-2014: "Hvordan kan det mærkes på os, at vi er kristne" v/sømandsmiss. Troels Rauff Larsen, Nr. Sundby.
 
24-02-2014: "Se, hør og tro" v/tidl. generalsekr. Jens Mortensen, Fredericia.
 
13-02-2014: "Kan du mærke det?" v/stud. theol. Søren Jacobsen, Århus.

Bibelord fra JesusNet

    • Vinding IM (Sørvad)
    • Vinding Missionshus
    • Langgade 23
    • 7550 Sørvad