Det særlige ved et arbejdsfællesskab

I Vinding IM er der mange aktiviteter - derfor er der også mulighed for at bidrage til fællesskabet på mange forskellige måder. Oplev arbejdsfællesskabet i et team - det er noget helt særligt.

Der er oprettet forskellige teams, så overvej hvilke teams, der passer til dig og din interesse. Der er plads til flere i alle teams. I de første fire teams er der særligt brug for flere.

Hvis du overvejer at være med i et team, så henvend dig gerne til kontaktpersonen for teamet eller benyt kontaktformularen nederst på siden, så kontakter vi dig. Det er naturligvis helt uforpligtende.

 

Forplejningsteam
Kontaktperson: Karin Larsen (roejkjaer28@gmail.com)

Formål: Gennem mad at skabe gode rammer for vores fællesskab        
Ansvar: At sørge for indkøb og mad til de par gange om året, vi har fællesspisning.

Teknikteam
Kontaktperson: Lars Lyskjær (larsigne@gmail.com)

Formål: Sørge for vha. tekniske virkemidler at gøre møderne levende med bl.a. lyd og billeder.
Ansvar: At styre projektoren mht. sangtekster/bibeltekster m.m., optage talen og stå for lyd. De står for alt, hvad der hører til teknik under vores møder.

Lovsangsteam
Kontaktperson: Inger Kamstrup (ipk@dlgtele.dk)

Formål: At lede lovsangen til vores møder, så alle uanset alder kan lovsynge Gud frit.
Ansvar: Sørge for rammerne til lovsangen – sørge for musik og sang til møderne.

Forbønsteam
Kontaktperson: Ulla Nielsen (ullasn1960@hotmail.com)

Formål: At bede for syge og andre, der har et behov for det.
Ansvar: De tager gerne imod ønsker om forbøn, så hvis du har et behov for det, så kontakt Ulla.

Programudvalg  
Kontaktperson: Inger Kamstrup (ipk@dlgtele.dk)

Formål: At sammensætte et program, som er varieret og indholdsrigt.
Ansvar: At booke talere til møderne.

Mødelederteam
Kontaktperson: Tina Kring (tinaogpoul@gmail.com)

Formål: At stå for mødeledelse.
Ansvar: At koordinere med talerne. De planlægger vores aftener med sang, taler, indslag osv.

Velkomstteam
Kontaktperson: Allan Byskov (kmabyskov@gmail.com)

Formål: Arbejde for, at alle føler sig godt tilpas, imødekommet og set i forbindelse med vores møder.
Ansvar: At byde velkommen til nye i sognet og arbejde på, at alle føler sig som en del af fællesskabet.

Praktiskteam
Kontaktperson: Poul Kring (tinaogpoul@gmail.com)

Formål: At de ydre rammer fungerer, så det er hyggeligt og rart, når man kommer ind i vores hus.
Ansvar: Være til rådighed, når der er brug for praktisk hjælp i og omkring huset.

Julestueteam
Kontaktperson: Lone Stokholm (schriver.stokholm@gmail.com)

Formål: At arrangere en julestue, der er festlig, og som alle føler sig velkomne til at deltage i.
Ansvar: At være tovholder omkring den årlige julestue. De sørger for at koordinere og planlægge julestuen, som finder sted hvert år i november i vores missionshus.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vi kontakter dig gerne
Fortæl os hvad for et team, du overvejer, så kontakter vi dig gerne. Først når du har hørt noget mere om teamet, behøver du tage stilling til om, teamet er noget for dig.

 

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Kursusrejser - Dig og mig

23.02.2021

Kursusrejser - Dig og mig

Kombineret kursus, forkælelse og storbyferie i København d. 24.-28. maj. Målrettet ægtepar hvis børn er flyttet hjemmefra. læs mere

Online andagt på Facebook og YouTube

28.01.2021

Online andagt på Facebook og YouTube

Velkommen til online andagt fra Indre Missions hus hver torsdag kl. 19.30. læs mere

Online forkyndelse og undervisning

06.01.2021

Online forkyndelse og undervisning

Video og podcast med indhold til andagten eller som erstatning for møder i denne tid. læs mere

Next
    • Vinding IM (Sørvad)
    • Vinding Missionshus
    • Langgade 23
    • 7550 Sørvad